SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM I INSTYTUCJI

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników i pomóż im zyskać pewność w działaniu!

Szkolenie Pierwszej Pomocy BLS AED dla Firm i Instytucji dostarcza wszystkich niezbędnych umiejętności z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Program szkolenia uwzględnia charakter miejsca pracy.

W trakcie szkolenia kursanci w praktyce uczą się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności u poszkodowanego. Poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej apteczce, a także ćwiczą scenariusze postępowania w sytuacji zagrożenia życia z wykorzystaniem przenośnego automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Warsztaty uwzględniają zagrożenia i najczęstrze urazy typowe dla danej branży.

Stawiamy na praktykę, dostarczając potrzebną wiedzę teoretyczną.

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu organizowanym przez Epixpert otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach z pierwszej pomocy.

 

Przykładowy Program Szkolenia:

 1.  Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych
 2. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. Łańcuch przeżycia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
 3. BLS – Resuscytacja (ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych,ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, AED
 4. Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu
 5. Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia
 6. Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu: zawał mięśnia sercowego, napad duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, hipoglikemia w przebiegu cukrzycy
 7. Niemechaniczne czynniki urazowe – poparzenie termiczne i chemiczne, porażenie prądem elektrycznym
 8. Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci
 9. Zatrucia
 10. Wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej.

Szkolenia Pierwszej Pomocy prowadzimy w siedzibach Firm.

Podstawa prawna obowiązków Pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy: Kodeks Pracy

CO ZYSKUJESZ …

 1. Pracownicy zostaną przygotowani do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia
 2. Odpowiedzialność zespołu za siebie nawzajem i większy komfort pracy
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy
 4. Zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń oraz uważność na własne bezpieczeństwo
 5. Pozapłacowy benefit dla pracowników: umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w pracy i w życiu prywatnym
 6. Spełniasz wymagania z Kodeksu Pracy
SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ

Szkolenie Pierwszej Pomocy BLS AED dla nauczycieli oraz opiekunów dostarcza wszystkich niezbędnych umiejętności z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie jest prowadzone wg najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Na szkoleniu poruszane są w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele, rodzice i opiekunowie. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt. Stawiamy na praktykę, dostarczając potrzebną wiedzę teoretyczną.

W trakcie szkolenia kursanci w praktyce uczą się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności u dzieci. Poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej apteczce, a także ćwiczą scenariusze postępowania w sytuacji zagrożenia życia z wykorzystaniem przenośnego automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Warsztaty uwzględniają zagrożenia i najczęstrze urazy takie jak utrata przytomności, upadek lub złamania.

Szkolenie przeprowadzone przez doświadczonego ratownika medycznego pracującego w zawodzie na co dzień. Szkolenie przeprowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń, co pozwoli na przełożenie i utrwalanie nabytej wiedzy w praktyce.

 

Przykładowy Program Szkolenia:

 1.  Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku. Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych
 2. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. Łańcuch przeżycia
 3. Pediatric BLS – Resuscytacja (ocena dziecka, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych,ułożenie dziecka w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, AED
 4. Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu
 5. Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia
 6. Niemechaniczne czynniki urazowe – poparzenie termiczne i chemiczne, porażenie prądem elektrycznym
 7. Zatrucia
 8. Wsparcie psychiczne poszkodowanego dziecka.

 

Szkolenia Pierwszej Pomocy prowadzimy w siedzibach Państwa Placówek.

UWAGA:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) przeszkolenie osób pracujących w szkołach jest obowiązkowe. W świetle prawa szkolenie z pierwszej pomocy nie ma terminu ważności, jednak zaleca się aby co 2–3 lata odbyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy aby odświeżyć wiedzę.

KOMPLEKSOWE USŁUGI MEDYCZNE DLA SZKÓŁ

W ramach zawartej umowy z American School of Warsaw świadczymy usługi medyczne jako Podmiot Leczniczy WarsawMED na terenie szkoły.
Oferujemy kompleksową opiekę medyczną dedykowaną społeczności szkolnej opartą na prewencji i reakcji – działamy w oparciu o induwidualne plany opieki, wdrażamy edukację i profilaktyke zdrowotną oraz reagujemy w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia.
Prowadzimy Szkolenia Pierwszej Pomocy dla pracowników szkół oraz warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci.
W ramach bieżacej współpracy zabezpieczamy corocznie kilkanaście wydarzeń sportowych organizowanych przez szkołę, w tym o charakterze międzynarodowym. Nasi ratownicy medyczni zapewniają bezpieczeństwo i ochronę zdrowia również nad uczniami podczas róznego rodzaju wycieczek szkolnych.

 

W ramach podstawowej umowy realizujemy poniższe działania:

 1. Zapewniamy holistyczną opiekę medyczną uczniom, ich rodzinom i kadrze pedagogicznej
 2. Zapewniamy bezpieczne środowisko nauki i możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia naszych pacjentów
 3. Prowadzimy nadzór  nad dokumentacją medyczną w szkole
 4. Zapewnieniamy koordynację w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, w tym ogólnej diagnostyki chorób, indywidualnych planów opieki, planów opieki w nagłych przypadkach oraz zarządzania w sytuacjach zagrożenia chorobami zakaźnymi
 5. Zapewnij programy edukacyjne i profilaktyczne, w tym regularne badania przesiewowe zgodnie z zaleceniami CDC
 6. Zapewnia doradztwo kierownictwu i personelowi szkoły

Więcej o projekcie na https://warsawmed.com/

KILKA FAKTÓW Z NASZEGO GABINETU…

 1. Zabezpieczamy 1200 osobową społeczność szkolną (uczniowie i grono pedagogiczne)
 2. Dziennie udzielamy pomocy ok 80 osobom w ramach dyżuru
 3. Nasza kadra to doświadczeni ratownicy medyczni oraz personel pielęgniarski sprawnie działający i udzielający pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 4. Współpracujemy z systemem ratownictwa i sprawnie prowadzimy akcje do czasu ich przybycia.
 5. Kadra jest anglojęzyczna z doświadczeniem w pracy zawodowej za granicą Polski.
ZABEPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ

Zapewniamy zabezpieczenie medyczne imprez kulturalnych, wydarzeń sportowych w tym o charakterze międzynarodowym, przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Realizujemy kompleksowo usługi i dostosowujemy rodzaj działań i zabezpieczeń do liczby uczestników i indywidualnych oczekiwań klienta.

Katalog naszych usług związanych z obsługą wydarzeń obejmuje zarówno niezbędne czynności wykonywane na miejscu z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, jak i transport do placówki medycznej, jeśli pojawi się taka konieczność. Jeżeli zależy Ci na profesjonalnym podejściu do współpracy i gwarancji bezpieczeństwa – zdecyduj się na zabezpieczenie medyczne imprez sportowych i kulturalnych przez EPIXPERT.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 1. zespoły wyjazdowe typu „S”  z lekarzem, ratownikiem medycznym/pielęgniarką, ratownikiem-kierowcą
 2. zespoły wyjazdowe typu „P” z ratownikiem medycznym/pielęgniarką, ratownikiem-kierowcą
 3. punkty pomocy medycznej
 4. patrole ratownicze
 5. niezbędne sprzęt medyczny
 6. transport medyczny

Jesteś organizatorem przedsięwzięć kulturalnych lub sportowych?

Pamiętaj, że jednym z Twoich obowiązków jest zagwarantowanie pomocy zespołu medycznego, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem podczas przebiegu wydarzenia, a w razie potrzeby podejmie interwencję.

PODSTAWY PRAWNE:

EPIXPERT świadczy usługi związane z zabezpieczeniem imprez masowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

EPIDEMIOLOGIA I HIGIENY PRACY – CONSULTING

W ramach naszej usługi oferujemy kompleksowe audyty infrastruktury miejsca pracy, wdrożonych procedur, celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i spełnienia wymogów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Tworzymy i modyfikujemy Plany Higieny pomieszczeń (dotyczące utrzymania czysrtości i higieny poszczególnych pomieszczeń), wraz z stworzeniem wykazu stosowanych środków niebezpiecznych. Szkolimy personel w zakresie właściwego postępowania ze środkami niebezpiecznymi.

Organizujemy badania przesiewowe w Firmach w kierunku SARS-CoV2.

CZY WIESZ, ŻE …

 1. Niewłaściwy dobór lub zastosowanie metod sanityzacji może być groźne dla zdrowia pracowników
 2. Skuteczność poszczególnych systemów i urządzeń jest bardzo różna, a ich przeznaczenie praktycznie nigdy nie jest uniwersalne
 3. Dozowniki z preparatem do odkażania rąk trzeba uzupełniać, a na podstawie szybkości jego zużycia można monitorować średnio ile razy dziennie pracownicy odkażają ręce
 4. Wdrożenie Procedur i Planów Higieny w obszarze utrzymania czystości w Firmie pozwala zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników, ale też uzyskać możliwość efektywnego zarządzania kosztami śr. czystościowych.

Sprawdź, które rozwiązania są dla Ciebie najlepsze!