INDYWIDUALNA ANALIZA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Przeprowadzamy indywidualną ocenę ryzyka opartą na kompleksowym, pierwszorazowym wywiadzie epidemiologicznym.

W oparciu o wielopłaszczyznowy algorytm analizujemy zagrożenie epidemiologiczne jako pochodną szeregu czynników w tym m.in.: zachowań, kontaktów, stanu zdrowia itp.

W oparciu o algorytm oceny wyników nadajemy jednorazowy status „OK-2-WORK” lub też status alarmowy wymagających dalszych indywidualnych testów lub izolacji.

CZY WIESZ, ŻE …

 1. Testowanie bez wywiadu epidemiologicznego może prowadzić do błędnych wniosków
 2. Ponad 95% społeczeństwa nie zna swojego statusu zagrożenia epidemiologicznego
 3. Przeprowadzenie testu trwa zaledwie kilka minut
SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE

Nasz Zespół Medyczny wykonuje profesjonalne testy serologiczne (wykrywające obecność przeciwciał). Badania wykonujemy na terenie biura, zakładu pracy, w domu pracownika, lub w specjalnie przystosowanym do tego celu samochodzie.

Oceniamy wyniki testów, wyjaśniamy ich znaczenie oraz tworzymy bazę danych pozwalającą na monitorowanie ważności wyników przeprowadzonych badań.

W połączeniu z indywidualną oceną ryzyka nadajemy status OK-2-WORK lub w razie konieczności status alarmowy – zapewniając kompleksową opiekę osobom wymagającym dalszego postępowania.

CZY WIESZ, ŻE …

 1. Testy na obecność przeciwciał są obecnie najczęściej wykonywanymi testami na świecie
 2. Wyniki tych testów mogą świadczyć o braku kontaktu z wirusem przed 15-20 dniami lub wcześniej lub potwierdzać taki kontakt i informować o stanie odporności.
 3. Czułość i swoistość dostępnych na rynku testów jest różna, zwykle powyżej 90%

UWAGA:
Wykonanie testów serologicznych zawsze połączone jest z kompleksowym wywiadem i oceną indywidualnego ryzyka epidemiologicznego.

TESTY GENETYCZNE RT-PCR & TESTY WYKRYWAJĄCE ANTYGEN

Algorytmiczna ocena zagrożenia epidemiologicznego wraz z testami serologicznymi ogranicza konieczność wykonania dalszych (droższych!) testów do ok 15-20% osób.

Pracowników objętych naszą opieką staramy się testować bezpłatnie w ramach NFZ, a dopiero w przypadku braku takich możliwości lub w sytuacjach pilnych – odpłatnie.

Precyzyjnie wyjaśniamy znaczenie i wyniki testów obejmując testowanego pracownika kompleksową opieką następczą.

W razie potrzeby dostarczamy tzw. „wymazówki” bezpośrednio do domu badanych.

CZY WIESZ, ŻE …

 1. Test wykrywający antygen (zlokalizowany w otoczce wirusa) wykonuje się w ciągu kilkunastu minut i jest on o ponad połowę tańszy od testu genetycznego.
 2. Test genetyczny nie jest „bezbłędny” a oba testy (genetyczny i antygenowy) mają bardzo zbliżoną czułość i swoistość.
 3. Przekazanie wyników testów genetycznych w czasie do nawet 12 godzin jest tylko kwestią dobrej organizacji i logistyki, a nie kwestią ograniczeń technicznych.
KOMPLEKSOWA OPIEKA ABONAMENTOWA

W ramach opieki abonamentowej dokonujemy codziennej oceny ryzyka pracownika, celem szybkiego wykrycia potencjalnych zagrożeń i wdrożenia właściwych działań. Na bieżąco  monitorujemy ważność wszystkich przeprowadzonych badań i wyników testów

Utrzymujemy ważność nadanego statusu OK-2-WORK oraz koordynujemy wszelkie niezbędne działania i formalności związane ze statusem alarmowym.

Okresowo powtarzamy niezbędne testy opierając się na najlepszej wiedzy medycznej, przyjętym poziomie ryzyka oraz ekonomicznym interesie zleceniodawcy.

Gwarantujemy utrzymanie ceny testów diagnostycznych z dnia podpisania umowy abonamentowej niezależnie od czasu jej obowiązywania.

CZY WIESZ, ŻE …

 1. Wyrywkowe wykonanie nawet najdroższych testów bez ciągłej oceny ryzyka i nadzoru nad ważnością wyników, wraca nas do punktu wyjścia już po kilku tygodniach
 2. Przeprowadzanie jakiejkolwiek diagnostyki medycznej bez określonego celu i planu wykorzystania uzyskanych wyników jest po prostu marnotrawstwem środków.
 3. Paszporty immunologiczne (status OK-2-WORK) mogą wkrótce stać się obowiązującym i oczekiwanym standardem w społecznym środowisku pracy zbiorowej.

UWAGA:
Przed podpisaniem umowy na opiekę abonamentową konieczna jest algorytmiczna ocena zagrożeń oraz wykonanie niezbędnych testów (patrz wyżej).

AUDYT INFRASTRUKTURY ORAZ  ZAKUP SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ

W ramach naszej usługi oferujemy także kompleksowe audyty infrastruktury miejsca pracy, celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i spełnienia wymogów prawa

Doradzamy przy wyborze spośród wielu systemów i urządzeń dostępnych obecnie na rynku opierając się na aktualnej wiedzy i doniesieniach naukowych

Kompleksowo organizujemy zakupy i montaż systemów i urządzeń stosowanych celem epidemiologicznego zabezpieczenia miejsca pracy

CZY WIESZ, ŻE …

 1. Niewłaściwy dobór lub zastosowanie metod sanityzacji może być groźne dla zdrowia pracowników
 2. Skuteczność poszczególnych systemów i urządzeń jest bardzo różna, a ich przeznaczenie praktycznie nigdy nie jest uniwersalne
 3. Dozowniki z preparatem do odkażania rąk trzeba uzupełniać, a na podstawie szybkości jego zużycia można monitorować średnio ile razy dziennie pracownicy odkażają ręce

Sprawdź, które rozwiązania są dla Ciebie najlepsze!