Klient *

  Inny klient

  Data realizacji *

  Czas rozpoczęcia u Klienta *

  Czas zakończenia u Klienta *

  Liczba osób zbadanych w puli 5-osobowej *

  Liczba osób zbadanych w puli 4-osobowej *

  Liczba osób zbadanych w puli 3-osobowej *

  Liczba osób zbadanych w puli 2-osobowej *

  Liczba osób zbadanych indywidualnie (rozpulowanie) *

  Liczba osób zbadanych indywidualnie (na życzenie) *

  Liczba pozytywnych wyników Ag *

  Opis do testu Ag *

  Liczba zużytych testów Ag *

  Liczba zużytych testów IgM/IgG *

  Liczba testów PCR *

  Opis do testu PCR *

  Czas dojazdu

  Kierowca

  Skład zespołu *

  Uwagi *

  Koordynator zlecenia *

  Osoba raportująca *

  Magazyn *  * pola wymagane