REHVA COVID-19 wytyczne na dzień 17.03.2020

Obsługi i użytkowania instalacji sanitarnych w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się choroby koronawirusa (COVID-19) wywoływanej przez wirus (SARS-CoV-2) w środowisku pracy. Wprowadzenie W niniejszym dokumencie REHVA zawarła dostępne porady w zakresie obsługi i użytkowania instalacji sanitarnych w budynkach na obszarach objętych epidemią choroby koronawirusa (COVID-19), w odniesieniu do zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 przez instalacje HVAC oraz…